เหตุใดผู้ใช้จำนวนมากจึงใช้ระบบบัญชี SimLex

ลูกค้ามากกว่า 90% ที่ซื้อระบบการจัดการการผลิต ระบบการจัดการการขาย ระบบการจัดการสินค้าคงคลัง หรือระบบใบแจ้งหนี้ P/O ได้ซื้อ SimLex Accounting นี่คือเหตุผล

ซอฟต์แวร์บัญชีได้รับการอนุมัติจากกรมสรรพากรไทยและเข้ากันได้กับภาษีไทย 100%

SimLex Accounting เป็นซอฟต์แวร์บัญชีที่รองรับ BOI ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยและได้รับการอนุมัติจากกรมสรรพากร ดังนั้นพนักงานคนไทยจึงสามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจ นอกจากนี้ยังรองรับมาตรฐานการบัญชีของอินโดนีเซียอีกด้วย แน่นอนเนื่องจากเป็นซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุมัติจึงเข้ากันได้กับภาษีไทย 100%

การสนับสนุนหลายภาษาและหลายสกุลเงิน

SimLex Accounting รองรับภาษาญี่ปุ่น อังกฤษ และไทยในหลายภาษา ทำให้คนญี่ปุ่นใช้งานได้ง่าย สำหรับรายงาน สามารถพิมพ์ชื่อบัญชีได้สามภาษา ระบบบัญชี SimLex ยังรองรับคลาวด์ ดังนั้นคุณจึงสามารถใช้งานเป็นภาษาญี่ปุ่นจากญี่ปุ่นได้

บันทึกการขาย การซื้อ สินทรัพย์ถาวร ฯลฯ อัตโนมัติ และสามารถปิดบัญชีรายเดือนและรายปีก่อนกำหนดได้

ข้อมูลสมุดรายวันของการขายและการซื้อจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติโดยการอนุมัติใบแจ้งหนี้ นอกจากนี้ สินทรัพย์ถาวรยังสอดคล้องกับกฎการคิดค่าเสื่อมราคาของญี่ปุ่น ไทย และอินโดนีเซีย และมีการสร้างสมุดรายวันอัตโนมัติเมื่อสิ้นเดือน

การลงบันทึกประจำวันแบบเรียลไทม์และการจัดการสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์มีความสำคัญต่อ

งบการเงิน และ SimLex Accounting ก็บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ ใบแจ้งยอดรายเดือนจะเสร็จสิ้นภายใน 5-10 วันของเดือนถัดไป และใบแจ้งยอดประจำปีจะเสร็จสิ้นภายใน 1-2 เดือนของปีถัดไป

ความสอดคล้องของใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ 4 วิธีในประเทศไทย

ปัจจุบันการดำเนินการใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับแจ้งจากกรมสรรพากรมี 4 วิธี SimLex แนะนำรูปแบบ 1 หรือ 3 และลูกค้านำไปใช้จริง

1.  ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์โดยอีเมล วิธีการใช้อีเมล

2. อัปโหลดใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ : วิธีการอัปโหลดไฟล์ xml ไปยังกรมสรรพากร

3. ผู้ให้บริการใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ : วิธีการใช้บริการของผู้ให้บริการ

(อ้างอิง) https://www.getinvoice.net/

4. ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์โฮสต์ต่อโฮสต์ : วิธีการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทกับเซิร์ฟเวอร์ของสำนักงานสรรพากรโดยตรง และส่งไฟล์โดยตรงจากเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท

(อ้างอิง) https://etax.rd.go.th/etax_staticpage/app/index.html#/index/main#top

เว็บไซต์ลงทะเบียนอยู่ที่นี่ https://www.thaidigitalid.com/homepage/

ความร่วมมือกับเอ็กซ์เซล

ข้อมูลหลักและธุรกรรมสามารถนำเข้าได้ด้วยข้อมูลจำนวนมาก

ข้อมูลใด ๆ ที่แสดงบนหน้าจอสามารถส่งออกไปยังเอ็กซ์เซลได้

รายงานทั้งหมดสามารถส่งออกเป็นไฟล์ Excel หรือ PDF

เมื่อใช้ SimLex Accounting ร่วมกับ SimLex ERP หรือการควบคุมการผลิต จะสามารถคำนวณต้นทุนการผลิตได้

หากคุณใช้ SimLex ในโรงงานของคุณ คุณสามารถเชื่อมต่อกับ SimLex ERP หรือ SimLex Production Control และจัดการระบบควบคุมต้นทุนได้อย่างง่ายดาย ในกรณีนี้จำเป็นต้องดำเนินการบัญชีแผนกในด้านระบบบัญชี ดำเนินการต้นทุนมาตรฐาน ต้นทุนจริง และงบประมาณโดยอัตโนมัติในไม่กี่นาทีจากข้อมูลค่าใช้จ่ายในระบบบัญชีของคุณ

  ภาพรวมระบบบัญชี

ระบบบัญชีของ Simlex พัฒนามาจากระบบบัญชีของประเทศไทยและอินโดนีเซีย โปรแกรมสามารถสร้างรายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ-ขาย เช่น ใบแจ้งหนี้, การรับ-จ่ายล่วงหน้า, Debit Note และ Credit Note เป็นต้น การบันทึกรายการสามารถบันทึกได้ทั้ง รายการสำคัญจ่าย, รายการรับ และรายการจ่าย นอกจากนี้ยังสามารถพิมพ์รายการภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้

ภาพรวมการทำงานของระบบบัญชี

ระบบบัญชีของซิมเล็กซ์มีเมนูบัญชีรายรับ, บัญชีรายจ่าย, รายการธนาคาร, สินทรัพย์ถาวร, รายการเรียกคืน, รายการลูกหนี้, รายการเจ้าหนี้, Debit Note, Credit Note , รายการ Voucher และรายงานต่างๆ
ระบบัญชีของซิมเล็กซ์เป็นระบบบัญชีพื้นฐานของประเทศไทยและอินโดนีเซีย และมีรายงานภาษีอากร·เอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่

 • ที่เมนู Voucher Entry สามารถป้อนข้อมูล Debit และ Credit ได้และสามารถใช้สกุลเงินได้หลายสกุลเงินรายงาน Voucher ประกอบด้วย Journal Voucher, AR Voucher, RV Voucher, AP Voucher, PV Voucher และรายงานอื่นๆ
 • ที่เมนู Received Voucher คุณสามารถป้อนข้อมูลลูกหนี้และรายรับได้ และที่เมนู Payment Voucher คุณสามารถป้อนข้อมูลเจ้าหนี้และรายจ่ายได้ และโปรแกรมยังสามารถป้อนข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้
 • ประเทศไทยการควบคุมสินทรัพย์มีความสำคัญมาก โปรแกรมซิมเล็กซ์มีการควบคุมแบบ Straight Line และ Declining Balance
 • ที่เมนู Monthly Process โปรแกรมจะสร้างรายการสินทรัพย์ถาวรโดยอัตโนมัติ และจะคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ของแต่ละเดือนทันที
 • เมนู Recurring Process ใช้สำหรับการจ่ายเงินล่วงหน้า และข้อมูล Recurring จะถูกสร้างขึ้นที่หน้าเมนู Monthly Process เช่นกัน
 • นอกจากนี้ยังสามารถตั้งชื่อบัญชีถึง 3 ภาษา (อังกฤษ, ไทย, ญี่ปุ่น) สามารถออกเอกสารต่างๆ เป็นภาษาที่เลือกใช้ได้ และสามารถพิมพ์รายงานสำหรับสรรพากรของประเทศไทยได้

ระบบควบคุมการขาย

ขั้นตอนพื้นฐานของการทำธุรกิจคือ ออกใบเสนอราคา→กรอกข้อมูลใบสั่งซื้อจากลูกค้า→ออกใบกำกับสินค้า→ส่งสินค้าออก→ออกใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้ ข้อมูลใบสั่งซ์้อจากลูกค้าและการออกใบกำกับภาษีจะต้องได้รับการอนุมัติก่อน

 • คุณสามารถทำใบเสนอราคาได้ ถ้าสินค้าไม่มีอยู่ใน Item Master รายการจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ หลังจากทำใบเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถทำใบสั่งซื้อจากลูกค้าได้โดยดึงข้อมูลมาจากใบเสนอราคา
 • หลังจากทำใบสั่งซื้อจากลูกค้าเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถป้อนข้อมูลการจัดส่งสินค้าและออกใบส่งของได้ คุณสามารถใส่จำนวนหรือดึงข้อมูลจากใบสั่งซื้อของลูกค้าได้
 • คุณสามารถพิมพ์ใบแจ้งหนี้ตามใบส่งสินค้าได้
 • คุณสามารถกรอกข้อมูลการจ่ายเงินล่วงหน้า Debit Note และ Credit Note ได้ Debit Note และ Credit Note จะเป็นตัวปรับราคาสินค้า
 • การออกใบสั่งซื้อ ,ใบสั่งซื้อคงค้าง ,ใบส่งของ ,ตารางการส่งของรายสัปดาห์ และตารางการส่งของรายเดือน
 • บัญชีลูกหนี้ (AR) รายงานบัญชีลูกหนี้ ,ประวัติการบันทึกบัญชีลูกหนี้ และรายละเอียดของลูกหนี้
 • รายการขายทั้งหมดจะสามารถแบ่งได้ตามรายการสินค้าหรือชื่อลูกค้า

ระบบควบคุมการซื้อ

ขั้นตอนพื้นฐานคือ การออกใบสั่งซื้อ→อนุมัติใบสั่งซื้อ→รับของเข้าระบบ→ใบแจ้งหนี้→อนุมัติใบแจ้งหนี้

 • โปรแกรมสามารถรองรับได้หลายสกุลเงิน ผู้ใช้สามารถกำหนดราคาและวันที่เริ่มใช้ราคานั้นๆได้ที่ Purchase Price Mater
 • หลังจากออกใบสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถรับของเข้าระบบได้ทันที และระบบสามารถแบ่งแยกของเป็น Lot ได้
 • คุณสามารถใส่ข้อมูลการรับ-จ่ายเงินล่วงหน้า ,Debit Note และ Credit Note ซึ่ง Debit Note และ Credit Note จะเป็นตัวปรับเปลี่ยนราคาซื้อขายของสินค้า
 • ระบบสามารถออกเอกสาร ใบสั่งซื้อ, รายงานสรุปใบสั่งซื้อ (ค้างรับ), รายงานสรุปใบสั่งซื้อที่ได้รับสินค้าแล้ว, รายงานสรุปยอดการรับสินค้าทั้งเดือน
 • รายงานบัญชีเจ้าหนี้, รายงานประวัติการบันทึกบัญชีเจ้าหนี้, รายงานสรุปรายละเอียดของเจ้าหนี้, การ์ดเจ้าหนี้
 • เมื่อเกิดการอนุมัติใบแจ้งหนี้ของซัพพลายเออร์เรียบร้อยแล้ว ระบบจะสรุปยอดซื้อทั้งหมด สามารถเลือกดูประวัติสรุปเป็นรายการสั่งซื้อเฉพาะสินค้าหรือรายการสั่งซื้อเฉพาะของซัพพลายเออร์

ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง

ขั้นตอนพื้นฐาน ระบบคลังสินค้า→การรับเข้า-ส่งออก, การเคลื่อนย้ายสินค้า, ประวัติการรับเข้า-ส่งออกสินค้า ระบบจะอัพเดทข้อมูลทันทีเหมือนมีความเคลื่อนไหวของสินค้า

 • ระบบสินค้าคงคลังจะแสดงตามโลเคชั่นหรือรายการสินค้า สามารถควบคุมสินค้าได้ตามโลเคชั่นหรือ Lot No.
 • ระบบควบคุมคลังสินค้าจะเป็นจุดตั้งต้นให้ระบบบัญชี
 • คุณสามารถควบคุณสินค้าตาม Lot No. ได้ที่เมนู Receive / Issue Entry
 • ที่เมนู Monthly Process โปรแกรมจะสร้างรายการสินทรัพย์ถาวรโดยอัตโนมัติ และจะคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ของแต่ละเดือนทันที
 • Stock Card จะถูกสร้างขึ้นจากข้อมูลที่หน้า Receive / Issue และสามารถคำนวณได้ทั้งแบบ FIFO ,LIFO และแบบเฉลี่ย

[ตัวอย่าง : รายงาน Stock Card]

รายการกระบวนการ

 การบันทึกรายการ

 • การบันทึกรายการ Voucher Entry, Received Voucher และ Payment Voucher เป็นต้น
 • การควบคุมบัญชี Debit / Credit
 • การค้นหาบัญชีแยกประเภท และการบันทึกประวัติ
 • การบันทึกรายการสินทรัพย์ และการประมวลผล
 • การบันทึกรายการกระแสเงินสด

รายการเกี่ยวกับธนาคาร

 • รายการธุรกรรมทางธนาคาร
 • ขั้นตอนการทำเช็ครับ
 • ขั้นตอนการทำเช็คจ่าย

การปิดรายการรายเดือน

 • บันทึกค่าเสื่อมราคา
 • การปิดรายการสินทรัพย์ภาวรและ บันทึกค่าเสื่อมราคารายเดือน
 • การปิดรายการ ลูกหนี้ - เจ้าหนี้ เงินสดและ ธนาคาร
 • การปิดรายการสินค้าคงเหลือ
รายงานการบัญชี
 • รายงานผังบัญชี ,บัญชีแยกประเภท ,การชำระเงิน ,ใบสำคัญจ่าย และบัญชีค่าใช้จ่าย
 • งบทดลอง ,งบดุล ,งบกำไรขาดทุน ,กระแสเงินสด และต้นทุนการผลิต
 • รายงานสินทรัพย์ถาวร ,ค่าเสื่อมสินทรัพย์ถาวร และค่าเสื่อมราคาสะสม
 • รายงานสินทรัพย์ถาวร ,ค่าเสื่อมสินทรัพย์ถาวร และค่าเสื่อมราคาสะสม
 • รายงานธนาคาร ,เช็ครับ ,เช็คจ่าย และเช็คคืน
 • รายการลูกหนี้ , อายุลูกหนี้ และบทสรุป
 • รายการเจ้าหนี้ , อายุเจ้าหนี้ และบทสรุป
 • รายงานขาย ,รายงานภาษีขาย และรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • รายงานซื้อ ,รายงานภาษีซื้อ และรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • บัญชีอื่นๆ

  ประสิทธิภาพการขาย

นับตั้งแต่เปิดตัวในเดือนมกราคมปี 2013 Simlex ได้รับการตอบรับจากลูกค้ามากมาย

ประเทศไทย 74 บริษัท, บริษัทบัญชี 2 บริษัท / บริษัทการบัญชี (ผู้ใช้ 42 คน)

บริษัทรถยนต์ 13 บริษัท, บริษัทเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า 11 บริษัท, บริษัทเครื่องจักร 4 บริษัท, บริษัทเคมี 3 บริษัท, ร้านขายของชำ 3 บริษัท, บริษัทอุตสาหกรรมการบริการ 9 บริษัท, บริษัทคลังสินค้า 1 บริษัท, อสังหาริมทรัพย์ 1 บริษัท, บริษัทบัญชี 2 บริษัท / บริษัทการบัญชี (ผู้ใช้ 30 คน), บริษัทอื่นๆ 5 บริษัท

อินโดนีเซีย 10 บริษัท

บริษัทรถยนต์ 2 บริษัท, การแพทย์ 1 บริษัท, การแพทย์ 1 บริษัท, การจัดการคลังสินค้า 1 บริษัท, บริษัทอื่นๆ 3 บริษัท

เว็บไซต์ SimLex Series ทั้งหมดจะปรากฏขึ้นแค่คลิกปุ่มขวา

เรามีระบบ ERP, ระบบบัญชี, การควบคุมการผลิต, ระบบการขายและจัดซื้อ

เว็บไซต์ เกี่ยวกับระบบการจัดการการควบคุมผลิตแค่คลิกปุ่มขวาจอแสดงผลจะปรากฏขึ้น

คุณสามารถขยายเชื่อมต่อไปยัง SimLex ERP ได้ ระบบบัญชีนี้ยังสามารถเพิ่มและเชื่อมต่อกับ SimLex การควบคุมการผลิต

บริษัทคู่ค้า

PAGETOP
Copyright © SimLex Development CO., LTD. All Rights Reserved.